Svar på livets olösta frågor

在庫あり

DE:1-3営業日、他の国:5-30営業日

€0.00
配送料金

Varför tillater Gud allt detta? Vad är sanning? Vad är döden? Innebär den verkligen slutet på allt? Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Vad är ödet? Finns det en Gud som handlar godtyckligt? Kan jag komma undan mitt ansvar i livet? Vad är meningen med livet? Vad är livet bortom detta?

Alla stöter förmodligen någon gång i sitt liv på djupgående frågor som de inte kan finna något entydigt svar på. Den här lilla boken behandlar några av livets viktigaste frågor. De besvaras med hjälp av utvalda föredrag hämtade ur boken ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” av Abd-ru-shin, vilken kommer att presenteras närmare i slutet av den här skriften.

Läsaren kan med hjälp av detta omfattande verk få inblick i skapelsens sammanhang. Utläggningarna är även tänkta som inspiration till att söka efter fler svar på livets stora frågor. Gralsbudskapet erbjuder den seriöse läsaren svar i en så riklig mängd att det – vid en förutsättningslös granskning – till slut uppstår en fullständig och sammanhängande världsbild.


Några ord på vägen!


Bindeln faller och tro blir övertygelse. Enbart i övertygelsen finns befrielse och frälsning!

Jag vänder mig enbart till dem som allvarligt söker. De måste vara kapabla och villiga att sakligt pröva detta faktum. Religiösa fanatiker och hållningslösa drömmare göre sig icke besvär, de är skadliga för Sanningen. Men de illvilliga och de osakliga ska finna sin dom i orden själva.

Budskapet kommer enbart att nå dem som fortfarande bär ett uns Sanning inom sig och en längtan efter att vara en sann människa. För alla dem kommer det också att fungera som en stav och en lykta. Utan omvägar leder det ut ur den nuvarande förvirringens kaos.

Nedanstående Ord försöker inte introducera någon ny religion, utan ska vara en fackla för alla seriösa åhörare och läsare så att de ska hitta den rätta vägen – den väg som leder dem till de efterlängtade höjderna.

Endast den som rör på sig av egen kraft kan utvecklas i anden. Dåren, som använder sig av främmande hjälpmedel i form av färdiga åskådningar, går sin stig blott som på kryckor, medan de egna, friska lemmarna är bortkopplade.

Men så fort människan modigt gör bruk av alla de förmågor som slumrar inom henne i väntan på hennes signal, använder hon de resurser som anförtrotts henne enligt hennes Skapares Vilja. Med lätthet kommer hon då att övervinna alla hinder som korsar hennes väg och distraherar.

Därför vakna! Enbart i övertygelsen finns den rätta tron, och övertygelse kommer genom ett skoningslöst vägande och prövande! Var levande i er Guds underbara skapelse!

Abd-ru-shin

その他の情報
ISBN 978-3-87860-595-1
大きさ 14.50 x 21.00 cm
言語 Svenska
納期 DE:1-3営業日、他の国:5-30営業日